5 عادت میکاپ آرتیست های حرفه ای

سریع ترین روش میکاپ آرتیست شدن این است که عادت میکاپ آرتیست ها را داشته باشیم در این مقاله 5 عادت بسیار مهم تمام  آنها در حوزه آرایش را بررسی می کنیم

عادت اول : بجای پرایمر از مرطوب کننده استفاده می کنند 

برای بیس آرایش مشتریان خود بجای پرایمر از مرطوب کننده استفاده می کنند چون معتقدند که پرایمر یک پوشش و لایه بین پوست و آرایش قرار می دهد و نمی گذارد آرایش روی صورت بنشیند

این مطلب را نباید از دست بدهید   آیا آرایش راه حل پنهان کردن ایرادات پوستی است ؟